Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

eeria
2185 b2ac
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
eeria
Dawno, dawno temu przyszedł do Boga samotny mężczyzna i poprosił o stworzenie kobiety dla siebie. Bóg wziął trochę promieni słońca, zadumaną melancholię księżyca, łagodne spojrzenie sarny, drżenie łani, piękno łabędzia, delikatność puchu, lekkość powietrza i świeżość wody. Ażeby jednak uniknąć nadmiaru ckliwości, dorzucił nieprzewidywalność wiatru, kłótliwość sroki, płaczliwość chmur i burzliwość nastrojów. Wszystko zmieszał i oddał mężczyźnie, mówiąc: "Bierz i radż sobie z tym!". 
— Katarzyna Pakosińska
Reposted fromyouuung youuung
eeria
Chcę tylko być spełnieniem twoich marzeń.
— niedonaprawienia.soup.io
Reposted fromdeadwolf deadwolf viayouuung youuung
eeria
2082 eb50
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayouuung youuung
eeria
''Skąd wiesz kiedy to już koniec?'' 
''Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą''
— Nieznany Autor
Reposted fromnuitlys nuitlys viayouuung youuung
eeria
1785 0ab1 500
Reposted fromverschwoerer verschwoerer viayouuung youuung
eeria
3686 60a8

Nowadays kids are not dumber - they are just louder and more visible
Reposted fromcontroversial controversial viayouuung youuung
eeria
9155 0692
Reposted fromyolo28 yolo28 viaMrB MrB
eeria
1118 f471
Reposted fromiamstrong iamstrong viaMrB MrB
eeria
Najtrudniej człowiekowi oszukać siebie między 3 a 6 nad ranem.
— Stephen King
Reposted fromnoicoztego noicoztego viacytaty cytaty
eeria
- Wolę pamiętać dobre rzeczy, a zapomnieć o reszcie.
- Tak się nie da - powiedziała.
- Co się nie da?
- To tak, jakby ktoś chciał czuć się tylko szczęśliwy, ale nie smutny - wyjaśniła. - To się nie uda. Albo coś czujesz, albo nie. Nie możesz wybierać, co chcesz czuć.
— Catherine Ryan-Hyde: "Nie pozwól mi odejść"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
5486 1a2b 500
Reposted fromkat544 kat544 vialadydreamer ladydreamer
eeria

You may mess up, but you’re not a mess up.

You may make a mistake, but you are not a mistake.

You may screw up, but you are not a screw up.

You may fail, but you are not a failure.

You are not your downfalls.

Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viafoodforsoul foodforsoul
eeria
5915 a769
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafoodforsoul foodforsoul
eeria
eeria
5995 ee10 500
Reposted fromlittlefool littlefool viafoodforsoul foodforsoul
eeria
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl